Bez kategorii

Mały ZUS plus

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Możesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2023. J Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z tej ulgi w 2022…
Read more

Tarcza 9.0 cz.2

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE ZUS W przypadku świadczenia postojowego ilość wypłacanych świadczeń również zależy od wcześniej już wypłaconych świadczeń, jak również od kodu PKD i przewidzianej dla tej branży ilości. Jeżeli złożyłeś wniosek RSP-DD7 i otrzymałeś świadczenie postojowe to ZUS pomniejszymy liczbę…
Read more