Podstawowym założeniem każdej firmy jest osiąganie przychodu !

W tym celu przedsiębiorcy zawierają umowy z kontrahentami i uzgadniają w nich warunki i terminy zapłaty za świadczone usługi czy sprzedawane produkty.

Co jednak, jeśli wpłaty zobowiązań od kontrahentów przekraczają ustalony termin? Albo w ogóle nie następują? Pojawiają się wtedy zatory płatnicze, które mogą w znacznej mierze utrudnić funkcjonowanie biznesu i nawet doprowadzić do jego upadku…

By ustrzec się przed takimi przykrymi sytuacjami, proponujemy Państwu skorzystanie z usługi monitoringu należności. Monitoring ma 2 cele: zmotywowanie dłużnika do uiszczenia zobowiązań finansowych w terminie oraz ściągnięcie zaległych należności. Za sprawą monitorowania należności w wielu przypadkach przekroczenie terminu nie pojawia się już w przyszłości.

Wybierając monitoring należności w naszym biurze, zyskują Państwo:

  • przede wszystkim spokój i czas, które umożliwiają skupienie się na działaniach rozwojowych firmy, a nie na kwestiach, które jej rozwój wstrzymują,
  • co również ważne – płynność finansową, która w dużej mierze odpowiada za progres firmy,
  • a także stałą kontrolę wpływu należności, dzięki czemu możecie Państwo efektywniej wykorzystywać zasoby finansowe swojej firmy.

Nie zawsze przekroczenie terminu zapłaty jest celowe – czasem wynika z nieświadomego pominięcia przez kontrahenta, a wtedy przydaje się opcja przypominania o terminach płatności przed ich upływem, którą również Państwu oferujemy.

Realizując dla Państwa monitoring należności zawsze dążymy do działania bezkonfliktowego, tak by utrzymać pozytywne relacje z Państwa klientem, a jednocześnie w stanowczy sposób wyegzekwować spłatę zadłużenia. Dostosowujemy do każdego przypadku właściwe rozwiązania motywujące, które często przynoszą obustronne porozumienie.

Jeżeli jednak druga strona nie wyraża nim zainteresowania – po wcześniejszych ustaleniach z Państwem – podejmujemy kolejne kroki:

  • wysłanie dwóch wezwań z jasno wyznaczonym terminem zapłaty i wysokością ustawowych odsetek,
  • doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty.

W tym momencie spora część należności zostaje uregulowana, ponieważ wiele firm obawia się prawnych konsekwencji niespłacenia długu. Nasze działania przynoszą więc pożądany skutek, a Państwo utrzymują stabilność finansową.

Mamy również rozwiązanie w sytuacji, gdy i powyższe zabiegi nie wywołują reakcji u zadłużonego kontrahenta. Współpracujemy z zaprzyjaźnioną kancelarią prawną, której – za Państwa wyraźną zgodą – powierzamy założenie sprawy w sądzie i doprowadzenie jej do satysfakcjonującego finału.

Na bieżąco monitorujemy cały proces, by Państwo poświęcali zagadnieniu tylko tyle czasu, ile faktycznie potrzeba. Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że przy całkiem niewielkim koszcie całkowitym w 90% wygranych spraw Klienci odzyskują swoje pieniądze.

Jeśli zależy Państwu na terminowych rozliczeniach ze swoimi kontrahentami, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – wyjaśnimy wszystkie szczegóły skutecznego monitoringu należności.