Tag Archive: tarcza 9.0

Tarcza 9.0 cz. 3

Dotacja 5 tys. z Powiatowego Urzędu Pracy DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW wypłacana jest przez Powiatowe Urzędy pracy do 31 sierpnia 2021r. Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub…
Read more

Tarcza 9.0 cz.2

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE ZUS W przypadku świadczenia postojowego ilość wypłacanych świadczeń również zależy od wcześniej już wypłaconych świadczeń, jak również od kodu PKD i przewidzianej dla tej branży ilości. Jeżeli złożyłeś wniosek RSP-DD7 i otrzymałeś świadczenie postojowe to ZUS pomniejszymy liczbę…
Read more

Tarcza 9.0 cz.1

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS To czy możesz wnioskować o zwolnienie i za jaki miesiąc zależy tak naprawdę od kodu PKD przeważającej działalności na dzień 31-03-2021 r. ZUS ocenia, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie danych…
Read more