Tag Archive: zwolnienie z opłacania składek zus

Tarcza 9.0 cz.1

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS To czy możesz wnioskować o zwolnienie i za jaki miesiąc zależy tak naprawdę od kodu PKD przeważającej działalności na dzień 31-03-2021 r. ZUS ocenia, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie danych…
Read more