Ryczałt stanowi najprostszą formę prowadzenia księgowości w firmie

– umożliwia wyliczenie wysokości podatku zaraz po wystawieniu faktury.

Należy jednak pamiętać, że forma zryczałtowana nie jest odpowiednia dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Przed jej wyborem podatnik powinien sprawdzić, czy prowadzony rodzaj działalności kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem, a jeżeli tak, to z jaką stawką.

Jeśli tylko Państwo zechcą – my skupimy się na prowadzeniu zryczałtowanej formy księgowości, a Państwo zyskają czas na działania rozwojowe swojej firmy.

W ramach prowadzenia działalności na zasadach RYCZAŁTU zajmujemy się:

  • ewidencją przychodu według odpowiednich stawek ryczałtowych,
  • księgowaniem składek ZUS właściciela firmy,
  • przygotowywaniem oraz wysyłaniem Państwu informacji o wysokości miesięcznych lub kwartalnych kwot z tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

jeśli są Państwo płatnikiem VAT, oferujemy dodatkowe usługi:

  • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • przygotowywanie i wysyłanie Państwu informacji o wysokości miesięcznych lub kwartalnych kwot z tytułu zaliczki na podatek od towarów i usług (VAT),
  • przygotowywanie i wysyłanie do odpowiednich urzędów wymaganych prawem deklaracji.

A jeśli Państwo posiadają – możemy również prowadzić ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia. We współpracy z Klientami stawiamy na elastyczność, bo to Państwa zaufanie jest dla nas najważniejsze.

Jeśli możemy w czymś pomóc, zapraszamy do kontaktu.