Wakacje od ZUS przedsiębiorcy

Wakacje od ZUS przedsiębiorcy

Wakacje od ZUS przedsiębiorcy to rozwiązanie, z którego skorzystać może każdy mikro przedsiębiorca zarejestrowani w CEIDG.

Na czym polegają wakacje składkowe?

  • Raz w roku można wybrać dowolny miesiąc, w którym nie będzie trzeba opłacać składek ZUS, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
  • Składki za ten miesiąc zostaną pokryte z budżetu państwa.
  • Rozwiązanie to nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Brak konieczności zawieszania działalności: Podczas “wakacji od ZUS” firma może nadal funkcjonować normalnie. Przedsiębiorca może uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.
  • „Wakacje od ZUS” to dobrowolna ulga, a nie obowiązek. Przedsiębiorca sam musi zdecydować, czy chce z niej skorzystać składając wniosek o “wakacje od ZUS” w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc “wakacji składkowych”- można go złożyć online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
  • Ulga dotyczy tylko przedsiębiorcy, nie obejmuje ona składek za jego pracowników.

Przepis wchodzi w życie od 1 listopada, zatem skorzystać można w tym roku z ulgi za wybrany jeden miesiąc z przedziału październik- grudzień 2024 r.