Zatwierdziłeś błędnie rozliczony PIT?

30 kwietnia minął czas na rozliczenie roczne dochodów za 2020 r.

A co jeśli :

  • zapomniałeś o odliczeniu dzieci,
  • zapomniałeś o uldze termo-modernizacyjnej,
  • zastosowałeś błędny formularz ?

W przypadku błędów w deklaracji możesz skorzystać z prawa do korekty zeznania podatkowego, które przysługuje każdemu podatnikowi przez 5 lat i wypełnić deklaracje od nowa.

WAŻNE: Termin 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym złożono pierwotny dokument.

Jeśli z powodu korekty deklaracji nastąpi zwiększenie kwoty do zapłaty podatku, wtedy należy powiększyć wpłatę na podatek również o odsetki od zaległości podatkowych.

W sytuacji, gdy po skorygowaniu deklaracji powstaje nadpłata podatku, zwrot następuje w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji korygującej, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania rocznego (jeżeli złożone zostało papierowo) lub 45 dni (jeżeli złożone zostało elektronicznie).

1 % podatku, a korekta zeznania

Podatnik, który w pierwotnej deklaracji PIT zapomniał przekazać swój jeden procent podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, ma prawo złożyć w tym celu korektę deklaracji.

Co zrobić żeby przekazać 1% podatku?

Pierwotna deklaracja PIT musi zostać złożona w ustawowym terminie, a korekta deklaracji PIT zostanie złożona najpóźniej miesiąc od daty złożenia pierwotnego dokumentu.

Korekty możesz dokonać po zalogowaniu się na konto e-Urząd Skarbowy.