Najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 roku

Od 01 stycznia 2023 r. dwukrotnie zmieni się minimalne wynagrodzenie:

  • od 01 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3 490,00 zł brutto,
  • od 01 lipca 2023 r. będzie wynosiło 3 600,00 zł brutto.

2023 – zmiany podatkowe

1. Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych.

Przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

2. Brak amortyzowania lokali mieszkalnych

Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

3. Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych.

W stosunku do 2022 roku miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie miał zostać wprowadzony limit dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców, wynoszący 20 tys. zł. Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

4. Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

5. Limit roczny odliczenia

składki zdrowotnej w 2023 roku od podatku liniowego wyniesie  10 200 zł.

6. Z nowym rokiem z przepisów znikną regulacje CIT tzw. ukrytej dywidendy

7. Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców płacących tzw. duży ZUS.

W nowym roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zapłaci 1 418,49zł miesięcznie plus składka zdrowotna wg wybranej formy opodatkowania.

8. Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia 2023 do połowy roku

9. Majątek wykupiony z leasingu – majątkiem firmowym.

Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą zaliczane będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi,  które były wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością,  a zostały  wycofane z działalności gospodarczej do prywatnego majątku  i od tej czynności nie upłynęło 6 lat.

10. PIT-11

Pracodawca dostarcza  pracownikowi do końca lutego 2023r.

11. Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej

następuje w dokumencie rozliczeniowym ZUS DRA składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego, tj. za kwiecień 2023 r. Dopłata składki następuje w terminie płatności składek za kwiecień, tj. do 20 maja 2023 r.

12. Rozliczenie roczne

podatku dochodowego za rok 2022 należy zrobić najpóźniej do 2 maja 2023 roku.

Podsumowanie informacji dotyczących tego, do kiedy PIT za 2022 r. i jaką deklarację wybrać, przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj deklaracji PIT Źródło dochodu Termin złożenia zeznania podatkowego za 2022
PIT-37 Praca, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura lub renta Do 2 maja 2023 r.
PIT-36 Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych Do 2 maja 2023 r.
PIT-36L Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym Do 2 maja 2023 r.
PIT-28 Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Do 2 maja 2023 r.
PIT-38 Zbycie kapitałów pieniężnych np. papierów wartościowych i udziałów w spółkach Do 2 maja 2023 r.

 

PIT-39 Zbycie m.in. nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Do 2 maja 2023 r.