Polski Ład – formy opodatkowania dla MEDYKÓW

MEDYCY – formy opodatkowania działalności

Medycy prowadzący własne praktyki lub pracujący na kontraktach w ramach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, mają do wyboru cztery formy opodatkowania działalności:

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 2. Kartę Podatkową,
 3. Zasady ogólne (skala podatkowa),
 4. Podatek liniowy.

1. RYCZAŁT

Przychody osiągane ze świadczenia usług będą opodatkowane:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWIU dział 86) w wysokości 14%,
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) w wysokości 8,5%.

Ryczałt umożliwia obniżenie przychodu tylko o składkę społeczną wynoszącą w 2022 roku 1124,23zł. Pozostałe koszty (np.: paliwa, najem, zakup komputerów) nie będą brane pod uwagę.

Druga część składki ZUS – zdrowotna jest obliczana w inny niż dotychczas sposób :

W przypadku ryczałtowców miesięczna składka  zdrowotna będzie wynosić 9% podstawy, równej:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. Zł – około 307 zł;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. Zł około 511 zł;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 300 tys. zł. około 920

Składka ta nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

2. KARTA PODATKOWA

Polski Ład generalnie ogranicza prawo do karty podatkowej. W 2022 r. tej formy opodatkowania nie będą mogli wybrać ci, którzy nie korzystają z niej obecnie. Dodatkowo prawa do rozliczania się kartą podatkową nie będą mieli medycy na kontraktach, którzy zakładają własną działalność i wiążą się umową np. ze szpitalem lub przychodnią.

Także w przypadku karty podatkowej wzrośnie wysokość składki zdrowotnej. Będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.

3. SKALA PODATKOWA (17 / 32 %)

Polski ład wprowadził wyższy próg podatkowy oraz nowe ulgi podatkowe. Po odliczeniu kosztów podatek 32 % będzie płacony od dochodu powyżej kwoty 120 tys. zł. Skala podatków daje też prawo do :

 • Wspólnego opodatkowania z małżonkiem- związek małżeński nie musi trwać cały rok ,
 • Odliczeń związanych z rodzicielstwem – oprócz standardowej ulgi na dzieci, pojawiła się ulga dla rodziców 4+

W przypadku składki zdrowotnej jest ona obliczana 9% od dochodu. Również bez możliwości odliczenia od podatku.

4. PODATEK LINIOWY

W zakresie tej formy opodatkowania pojawiła się jednie zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej, wnoszącej 4,9 % od dochodu.